Close

BIO

CZ

Josef Fečo se narodil 30.3.1978 V Praze a pochází z romské muzikantské rodiny, již od dětství měl velkou touhu stát se muzikantem. Josef měl doma velké příklady, tatínek vynikající kontrabasista, maminka zpěvačka a jeho velký vzor byl vždy dědeček, který je vynikající houslista a skladatel. Josef již od čtyř let hrál na kytaru, ale jeho touhou bylo hrát na housle jako dědeček. Houslím se věnoval do svých jedenácti let, po té ho upoutal cimbál a začal se mu věnovat na sto procent. Cimbál pro něj mnoho znamenal. Již od svých 11 let se stal členem většího souboru, který řídil jeho dědeček. Tento soubor se jmenoval (ROMALE AVEN IMAR DŽIVAS). Objeli s tímto souborem několik prestižních festivalů po celé Evropě.

Tento krásný nástroj nemá bohužel v naší zemi výrazné možnosti uplatnění, což vedlo k jeho rozhodnutí učit se hrát na kontrabas. Jeho vazby k cimbálu však nikdy neoslabily, dodnes má k němu velice osobní vztah, nechtěl však ustrnout v pozici „barového muzikanta“, ač školeného a výtečného. Stále kráčel za svým uměleckým cílem a po půlroční přípravě složil přijímací zkoušky na konzervatoř. V roce 1994 se stal studentem konzervatoře KJJ. Vystudoval Konzervatoř Jaroslava Ježka obor kontrabas a basová kytara. Svá studia ukončil v roce 2000. Během studií na konzervatoři se poznal se spoustou umělců. Např.s Karlem Růžičkou. Od roku 1999 je Josef stálým členem jeho tria. Josef je dnes nejžádanějším kontrabasistou v České republice, v okruhu jeho hudebního zájmu jsou jazz, funk, pop, soul a folklór. Je taktéž skladatel a aranžér.

Josef je stálým členem těchto hudebních projektů:
Karel Růžička Trio, Zuzana Lapčíková Kvintet, Libor Šmoldas Kvartet, Rostislav FrašKvartet, Otto Hejnic Trio

Vlastní projekty: Connection, Josef Fečo and Gypsy Friends (Mezinárodní projekt Srbsko,Maďarsko, CZ a SK), Josef Fečo – Electric Sound

Mezinárodní projekty: Skip Wilkins (USA), Bobby Watson (USA), Radovan Tariška (SK),Luboš Šrámek (SK), Robo Opatovský (SK), Lakatoš Robert (HU), Winand Gabor (HU),Byron Wallen (GB), Ondrej Krajňák (SK)

Ocenění:
Cena Anděla – Zuzka Lapčíková kvintet 2012
Nominace Anděla – Josef Fečo a Zuzka Lapčíková – ČERNOBÍLÁ 2007Junior Jazz 1999

Lektor:
Mezinárodní konzervatoř Praha
Letní jazzové workshopy – Jazzová dílna Karla Velebného

Recenze od světového amerického kontrabasisty Essiet Okon Essiet (USA)

Ever since I first met Josef Feco in Prague I was impressed with his bass playing. It is wellknown that great bass players come from the Czech Republic.

As well as being a top bassist Josef also plays many other instruments. I really love hisplaying on Cimbalom. The Cimbalom is a unique gypsy instrument that I first heard himplay in Bratislava Slovakia. I’ll talk about his bass playing for now though.
He was once heard by the great drummer Al Foster and Al said to him „you should moveto New York. I agree. He’s ready for NYC! He has a full sound, great feel & impressivetechnique. We should be hearing more from Josef Feco in the near future.

Essiet OKon Essiet

EN

Josef Fečo was born March 30, 1978 in Prague and he comes from a Roma musical family and had a great desire to become a musiciansince childhood. Joseph had great examples at home – his father was excellentbassist, his mother was a singer and his great grandfather, an excellent violinist andcomposer, has always been his role model.

Josef played the guitar since age 4, but his desire was to play the violin like hisgrandfather. He played it till 11, but then he became fascinated with cimbalom(dulcimer) and devoted his efforts one hundred percent to it. The cimbalom meant alot to him. Since 11 he became a member of a band led by his grandfather named(ROMALE AVEN JIVAS IMAR). He toured several prestigious festivals throughoutEurope with the band.

Unfortunately, this beautiful instrument has limited opportunities in this country, whichled Josef to the decision to learn to play the bass. His ties to the dulcimer were neverweakened, he still has a very personal relationship with it, but he did not want tostagnate in the „bar musician“ category. He followed his artistic goal and after a six-month training he passed the entrance exam to the conservatory. In 1994, hebecame a student of the Jaroslav Ježek Conservatory, from which he graduated in2000, majoring in double bass and bass guitar. During his studies at theConservatory he met with numerous artists, including Karel Ruzicka, whose trio hejoined in 1999.

Joseph is now the most sought after bassist in the Czech Republic, his musicalinterests include jazz, funk, pop, soul and folk. He composes and arranges.

Josef is a permanent member of the following musical projects:

Karel Růžička Trio, Zuzana Lapčíková Quintet, Libor Šmoldas Quartet, RostislavFraš Quartet, Otto Hejnic Trio

Own projects: Connection, Josef Fečo and Gypsy Friends (International Project withmusicians from Serbia, Hungary, CZ and SK)

International projects: Skip Wilkins (USA), Bobby Watson (USA), Radovan Tariška(SK), Lubos Sramek (SK), Robo Opatovský (SK), Lakatos Robert (HU), GaborWinand (HU), Byron Wallen (GB), Ondrej Krajňák (SK)

Awards: Anděl Awards – Zuzana Lapčíková Quintet in 2012

Anděl Awards Nominations – Josef Fečo and Zuzana Lapčíková – Black and White2007, Junior Jazz 1999

A review by the world-known American bass player Essiet Okon Essiet (USA):

Ever since I first met Josef Feco in Prague I was impressed with his bass playing.It is well known that great bass players come from the Czech Republic.

As well as being a top bassist Josef also plays many other instruments. I really lovehis playing on Cimbalom. The Cimbalom is a unique gypsy instrument that I firstheard him play in Bratislava Slovakia. I’ll talk about his bass playing for now though. He was once heard by the great drummer Al Foster and Al said to him „you shouldmove to New York. I agree. He’s ready for NYC! He has a full sound, great feel &impressive technique. We should be hearing more from Josef Feco in the near future.

Essiet OKon Essiet

KONCERTY / SHOWS

2017

Upcoming | Archive: 2017
 • 10
  Lis
  2017

  OTTO HEJNIC TRIO

  20:00

  Pardubice

  Lorem ipsum dolor sit amet. 

 • 10
  Lis
  2017

  OTTO HEJNIC TRIO

  20:00

  Pardubice

  Lorem ipsum dolor sit amet. 

 • 10
  Lis
  2017

  OTTO HEJNIC TRIO

  20:00

  Pardubice

  Lorem ipsum dolor sit amet. 

 • Ne
  12
  Lis
  2017

  CNSO

  Dánsko

 • Út
  14
  Lis
  2017

  DANIEL BULATKIN

  19:00

  Jazz Dock

 • St
  15
  Lis
  2017

  MARCEL POLANDER

  Trnava

 • Čt
  16
  Lis
  2017

  MARCEL POLANDER

  Nové Mesto nad Váhom

 • 17
  Lis
  2017

  MIROSLAV HLOUCAL Q

  Jazz klub U Staré Paní

 • St
  22
  Lis
  2017

  DANIEL BULATKIN

  Jazz Gate

 • Po
  27
  Lis
  2017

  ROSTISLAV FRAS

  Jazz Dock (Křest CD)

 • Út
  28
  Lis
  2017

  DANIEL BULATKIN

  Jazz klub U Staré Paní

VYBAVENÍ / GEAR

 • Multiefect – Zoom B3
 • Doublebass – Schonbach 1860
 • Bass Amp – Polytone mini brute IV
 • Bassguitars – SPECTORS ( www.nbe.cz )
 • DI Box – Radial Bassbone ( Tonebone )

 • Doublebass strings – D´adario Helicore Hybrid
 • Bassguitar strings – D´adario
 • Pick up – Realist
 • Microphone – DPA

FOTOGALERIE / PHOTO

ALBA / ALBUMS

JOSEF FECO & YOUNG GYPSY GENERATION

I would like to express my gratitude to all the new jazz musicians who bring quality to the jazz scene despite their young age. I wanted to make this record together with young Roma musicians and get them some exposure this way.They are extremely talented players. Andrej Farkaš (23), Dominik Klempár (23),Drahoslav Bango (22) and Martin Fečo (17). Andrej, Dominik and Drahoslav have just finished their Bachelor’s degrees at JAMU in Brno and Martin is a current student at the International Conservatory of Prague. I want to thank them this way for their excellent performance and professional approach in the studio. Guys, you were amazing.

USE THE MOMENT

Rostislav Fraš Quartet featuring Antonio Faraó & Jeff “Tain” Watts 

LIGHTS

Otto Hejnic Trio 

AFTER MIDNIGHT IN FRÝDLANT

Neil Wetzel, Gary Rissmiller 5 O’Clock Big Band 

WHITE DREAM

Luboš Šrámek

KONTAKT / CONTACT